Możliwości obliczeniowe

CENTINO wykonując prace związane z obliczeniami wytrzymałościowymi korzysta ze specjalistycznego oprogramowania firmy NEi Software.

Ich flagowy produkt - NEiFusion reprezentuje nowe podejście do oprogramowania stosowanego do analiz inżynierskich i symulacji komputerowych. Posiada wydajny i nowoczesny modeler geometryczny w 3D, z dużymi możliwościami do pre i post processingu oraz moduł obliczeniowy na bazie programu Nastran. NEiFusion oferuje pakiet programowy do wirtualnych testów zjawisk fizycznych z wykorzystaniem najnowszych technologii CAD i MES.

Posiadamy licencję na pełen pakiet obliczeniowy, w tym istotne dla zachowania tworzyw sztucznych obliczenia nieliniowe!

Potencjał możliwości NEiFusion powiększają dodatkowo narzędzia pozwalające na przeprowadzanie analiz numerycznych.

 

Liniowe - analiza statyczna

Liniowe - analiza statyczna.

Operacja liniowa statyczna jest jedną z najpopularniejszych typów analiz wykorzystywanych w projektowaniu. Po załadowaniu badanego elementu wyświetlane są wyniki, które mogą być przedstawione w różnego rodzaju formatach ukazujących naprężenia, przemieszczenia oraz odkształcenia.

Nieliniowa analiza statyczna oraz nieliniowa odpowiedź czasowa

Nieliniowa analiza statyczna oraz nieliniowa odpowiedź czasowa.

Narzędzie nieliniowości  pozwala na badanie naprężeń i odkształceń powstałych w materiale, tworzenie kontaktów typu: otwarte i zamknięte luki oraz przesuwne, dokonywanie dużych przemieszczeń i obrotów o dużym odchyleniu. Skutki tych operacji mogą być ujmowane w badanym modelu. Dodatkowo możliwe jest włączenie efektów przejściowych oraz bezwładności.

Modelowanie zespołów przy wykorzystaniu kontaktów

Modelowanie zespołów przy wykorzystaniu kontaktów.

Pozwala na analizę pomiędzy poszczególnymi elementami złożeń. Kontakty pomiędzy częściami mogą być modelowane jako przesuwające się, z tarciem lub twale połączone (np. spawane). Pozwala to osiągnąć model zgodny z rzeczywistością. 

 

 Analiza zderzenia

Analiza zderzenia.

 Jest to idealne narzędzie do wykonywania wirtualnych testów upadku. Wykorzystywana jest do bardzo złożonych, czasochłonnych symulacji. Wymaga minimum danych wejściowych do analizy - prędkości i przyspieszenia. Określa czas działania, czas trwania oraz interakcje między przedmiotem badanym a obiektem zderzenia. 

Analiza wyboczenia
Analiza wyboczenia.

Pozwala badać struktury, które w wyniku wystąpienia sił ściskających uległy zniekształceniu.

Naprężenia wstępne
Naprężenia wstępne.

Pozwala badać reakcje powstałe w wyniku naprężeń wstępnych w modelach, takich jak łopatki wirnika lub napięte struny. 

Optymalizacja

Optymalizacja. 
 
Moduł optymalizacji pomaga rozwiązywać problemy tam, gdzie złożoność parametrów sprawia, że trudno znaleźć rozwiązanie. Pozwala zmieniać parametry lub kształty w sposób ciągły lub dyskretny. Optymalizować można: geometrię, masę, naprężenia, przemieszczenia, temperaturę, laminaty i grubości powłok, właściwości materiału. 
Ustalone liniowe przenikanie ciepła

Ustalone liniowe przenikanie ciepła.

Stosując zasady przewodzenia i konwekcji, mamy możliwość analizy rozkładu temperatury w badanym elemencie.

 

Nieliniowy ustalony i chwilowy transfer ciepła

Nieliniowy ustalony i chwilowy transfer ciepła.


Narzędzie to znajduje zastosowanie w badaniu stanu równowagi cieplnej modelu z udziałem promieniowania, właściwości materiałów zależnych od temperatury lub innych termicznnych warunków brzegowych, takich jak konwekcja lub wytwarzanie ciepła. Nieliniowe termiczne warunki brzegowe mogą się zmieniać w czasie. Dzięki temu narzędziu można modelować również termiczne pulsacje w układach wydechowych i wahania mocy na mikrochipach. 

Charakterystyka częstotliwościowa

Charakterystyka częstotliwościowa.


Określa struktury odpowiedzi częstotliwościowych bazujących na siłach zależnych od częstotliwości lub wymuszonych składnikach ruchu takich jak: przemieszczenie, prędkość lub przyspieszenie. 

Analiza częstotliwości

Analiza częstotliwości.


Określa nietłumiony, naturalny stan kształtów dzięki czemu mamy możliwość badania oraz rozwiązywania problemów związanych hałasem i drganiami.

Odpowiedź czasowa

Odpowiedź czasowa.


Pozwala określić zmiany struktury w wyniku działania stałej lub zależnej od czasu siły. Dzięki temu modułowi możliwe jest modelowanie zjawisk dynamicznych takich jak impuls siły.

 

Kompozyty

Kompozyty.

Mamy możliwość badania materiałów kompozytowych i laminatów.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem