Drukuj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę plotera frezującego CNC

18. 06. 01
Utworzono: 01 czerwiec 2018

flag yellow lowPROW 2014 2020 logo kolorLeader

Działając na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej – Centrum projektowo-obliczeniowe Centino Krzysztof Nadolny informuje, że w prowadzonym postępowaniu w wyniku badania i oceny jako najkorzystniejsza (100 pkt.) wybrana została oferta złożona przez następującego Wykonawcę.


SERON Kołodziejczyk spółka jawna

ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18

37-450 Stalowa Wola


NIP: 865-255-74-02