Certyfikacja CE przepompowni ścieków

Jak uzyskać certyfikat CE na przepompownię ścieków?

Przepompownie ścieków objęte są normą zharmonizowaną PN EN 12050-1:2001. Certyfikację przeprowadza się wg 3 systemu certyfikacji.

Procedura certyfikacji wygląda następująco:

 1. Producent zgłasza chęć certyfikacji do firmy Centino,
 2. Centino przygotowuje odpowiednie dokumenty, w tym:
  • obliczenia wytrzymałości zbiornika (zbiorników)
  • instrukcję obsługi i eksploatacji
  • instrukcję montażu
  • dokumenty tworzywa, z którego zbudowana jest pompownia
  • deklaracje zgodności podzespołów oczyszczalni takie jak pompy, zawory zwrotne itp.
 3. Producent (zamawiający) przygotowuje gotową przepompownię do badania typu
 4. Centino zajmuje się prowadzeniem Badania Typu dla wybranej z typoszeregu przepompowni ścieków
 5. Centino wprowadza w zakładzie produkcyjnym ZKP lub elementy ZKP jeżeli producent posiada już ZKP (zakładowa kontrola produkcji)
 6. Jednostka notyfikowana wydaje dokument - raport z badania typu (uwaga - nie jest to certyfikat CE)

Kilka uwag:

 • nie można przeprowadzić procedury bez udziału jednostki notyfikowanej, Centino wybiera najsprawniejszą i najtańszą jednostkę dla producenta na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia
 • dokument z "badania typu" nie jest jedynym i wystarczającym dokumentem umożliwiającym wprowadzenie pompowni do sprzedaży, jest co prawda najważniejszy ale nie jedyny, wymaganych jest dodatkowo szereg dokumentów uzupełniających
 • producent, jako projektant i produkujący wyrób jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za wyrób, nie może odpowiedzialności przerzucić na stronę trzecią, w tym również na jednostkę notyfikowaną
 • jednostka notyfikowana przeprowadza jedynie badanie typu, resztę czyli przygotwania dokumentów pośrednich, obliczenia wytrzymałości, badania materiałów wykonuje firma Centino
 • każda zmiana, np. dołożenie zbiornika do typoszeregu, zmiana stosowanego w produkcji tworzywa wymaga odnowienia dokumentów i w niektórych przypadkach ponownego przeprowadzenia procedury badania typu, Centino stara się tak przygotować dokumentację aby zminimalizować ryzyko konieczności ponownego badania typu
 • procedurę certyfikacji CE dla PN-EN 12050-1 możemy wykonać w czasie około 1-2 miesięcy w zależności od tempa współpracy z zamawiającym oraz kompletności dokumentacji.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem